Publication detail

Využití metod analýzy rizik pro hodnocení technického stavu vodovodních sítí

TUHOVČÁK, L. KUČERA, T. RUČKA, J. SVOBODA, M.

Original Title

Využití metod analýzy rizik pro hodnocení technického stavu vodovodních sítí

English Title

The using of the risk analyze methods for the technical condition evaluating of the water distribution systems

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Příspěvek se zabývá využitím metod rizikové analýzy pro hodnocení technického stavu vodovodních sítí. Je ukázán postup založený na metodě FMEA a dále je prezentováno podrobné vyhodnocení stáří trubního materiálu jako jeden z ukazatelů technického stavu na vybrané vodovodní síti.

English abstract

The paper deals with the using of the risk analyze methods for the technical condition evaluating of water distribution networks. The methodology, which was designed upon the FMEA, is presented and the detailed evaluation of the water mains age is described as one of the technical condition criteria.

Key words in English

water distribution networks, water mains, risk analyze methods

Authors

TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M.

Released

20. 6. 2005

Publisher

ČVUT v Praze

Location

Praha, Česká republika

ISBN

80-01-03272-8

Book

Nové trendy ve zdravotním a ekologickém inženýrství po vstupu do EU

Pages from

133

Pages to

138

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT14723,
  author="Ladislav {Tuhovčák} and Tomáš {Kučera} and Jan {Ručka} and Miroslav {Svoboda}",
  title="Využití metod analýzy rizik pro hodnocení technického stavu vodovodních sítí",
  booktitle="Nové trendy ve zdravotním a ekologickém inženýrství po vstupu do EU",
  year="2005",
  pages="6",
  publisher="ČVUT v Praze",
  address="Praha, Česká republika",
  isbn="80-01-03272-8"
}