Product detail

zápěstní ortéza

ŠKAROUPKA, D. KOSOVÁ, B.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Ortéza navržená na míru podle 3D skenu ruky a realizovaná 3D tisken technologií SLS (selective laser sintering).

Keywords

ortéza, 3D tisk, 3D sken, SLS

Create date

30. 5. 2017

Location

FSI VUT v Brně, Technická 2, D5/463

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek