Patent detail

Podlahový systém pro extrémní mechanické namáhání a chemickou odolnost

DROCHYTKA, R. BYDŽOVSKÝ, J. PUMPR, V. DOHNÁLEK, P.

Patent type

Utility model

Abstract

Podlahový systém s dokonalým propojením jednotlivých vrstev a schopnost zakotvit na podkladu rozdílné kvality. Systém je určen pro extrémní mechanické namáhání a chemickou odolnost. Je tvořen adhezním můstkem na bázi cementového kompozitu, na kterém je následně nanesen silikátový podlahový potěr.

Keywords

Podlahový systém, mechanické namáhání, chemická odolnost

Patent number

31164

Date of application

2. 8. 2017

Date of registration

7. 11. 2017

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ BETOSAN s.r.o., Praha 4, Podolí, CZ

Possibilities of use

In order to use the result by another entity, it is always necessary to acquire a license

Licence fee

The licensor requires a license fee for the result

www