Publication detail

Inženýrské sítě - Eliminace drenážního efektu

RACLAVSKÝ, J. NOVOTNÁ, J. VYLAMOVÁ, P. JANKŮ, H. POLÁŠEK, J.

Original Title

Inženýrské sítě - Eliminace drenážního efektu

English Title

Engineering networks - Elimination of drainage effect

Type

book

Language

Czech

Original Abstract

Kniha se zabývá řešením problematiky utěsnění výkopu s položeným kanalizačním, případně jiným potrubím, které zabraňuje drenážnímu efektu ve vztahu k podzemní vodě.

English abstract

The book deals with solving the problem of sewerage sewerage with sewage or other piping that prevents the drainage effect in relation to groundwater.

Keywords

inženýrské sítě, drenáž, utěsnění, podzemní voda

Key words in English

engineering networks, drainage, sealing, underground water

Authors

RACLAVSKÝ, J.; NOVOTNÁ, J.; VYLAMOVÁ, P.; JANKŮ, H.; POLÁŠEK, J.

Released

30. 6. 2017

Publisher

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.

Location

Brno

ISBN

978-80-7204-962-2

Book

Inženýrské sítě - Eliminace drenážního efektu

Pages from

1

Pages to

100

Pages count

100

BibTex

@book{BUT145861,
  author="Jaroslav {Raclavský} and Jitka {Novotná} and Pavla {Vylamová} and Hynek {Janků} and Jan {Polášek}",
  title="Inženýrské sítě - Eliminace drenážního efektu",
  year="2017",
  publisher="AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o.",
  address="Brno",
  pages="1--100",
  isbn="978-80-7204-962-2"
}