Publication detail

Výzkumná zpráva SR 12757163 - Odborné posouzení vybrané části stokové sítě ve městě Znojmo prostřednictvím provedení kamerového průzkumu

RACLAVSKÝ, J. PRAX, P. VOLDÁN, K. KÖHLER, D. DVOŘÁK, P.

Original Title

Výzkumná zpráva SR 12757163 - Odborné posouzení vybrané části stokové sítě ve městě Znojmo prostřednictvím provedení kamerového průzkumu

English Title

Research Report SR 12757163 - Expert assessment of the selected part of the sewerage network in the city of Znojmo by means of a camera survey

Type

summary research report - contract. research

Language

Czech

Original Abstract

Předmětem plnění této smlouvy je poskytnutí smluvního výzkumu v oblasti odborného posouzení vybrané části stokové sítě ve městě Znojmo prostřednictvím zpracování studie.

English abstract

The subject of this contract is the provision of contractual research in the field of expert assessment of the selected part of the sewerage network in the city of Znojmo through the elaboration of the study.

Keywords

stoková síť, sanace, kamerový průzkum, hydraulika stokové sítě

Key words in English

sewer network, redevelopment, camera survey, the sewer network hydraulics

Authors

RACLAVSKÝ, J.; PRAX, P.; VOLDÁN, K.; KÖHLER, D.; DVOŘÁK, P.

Released

20. 12. 2017

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

32

Pages count

32

BibTex

@misc{BUT145846,
  author="Jaroslav {Raclavský} and Petr {Prax} and Karel {Voldán} and David {Köhler} and Pavel {Dvořák}",
  title="Výzkumná zpráva SR 12757163 - Odborné posouzení vybrané části stokové sítě ve městě Znojmo prostřednictvím provedení kamerového průzkumu",
  year="2017",
  pages="1--32",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS",
  address="Brno",
  note="summary research report - contract. research"
}