Publication detail

Odstraňování plynných polutantů ze vzdušnin na poloprovozní pračce

KALIVODA, J.

Original Title

Odstraňování plynných polutantů ze vzdušnin na poloprovozní pračce

Czech Title

Odstraňování plynných polutantů ze vzdušnin na poloprovozní pračce

Language

cs

Original Abstract

V dizertační práci je řešena problematika absorpce s chemickou reakcí na kapalinovém scrubberu poloprovozní velikosti. Provozní charakteristiky kapalinového scrubberu byly ově- řeny při absorpci oxidu uhličitého ze vzdušin do 1% roztoku hydroxidu sodného. Ze získaných experimentálních dat byly vyhodnoceny základní hydraulické charakteristiky absorbéru, jako jsou tlakové ztráty zařízení, množství zadržované kapaliny, kontaktní doba plynné a kapalné fáze a účinnost absorpčního procesu vypírky. Pro zpracování experimentálních dat byl for- mulován komplexní matematický aparát, který vychází z filmové teorie difúze, zaměřený na formulaci rychlostních rovnic prostupu hmoty při absorpci s chemickou reakcí. Tento mate- matický aparát umožnil výpočet koeficientu prostupu hmoty platný pro daný typ absorpčního zařízení, který byl provozovaný za uvedených experimentálních podmínek.

Czech abstract

V dizertační práci je řešena problematika absorpce s chemickou reakcí na kapalinovém scrubberu poloprovozní velikosti. Provozní charakteristiky kapalinového scrubberu byly ově- řeny při absorpci oxidu uhličitého ze vzdušin do 1% roztoku hydroxidu sodného. Ze získaných experimentálních dat byly vyhodnoceny základní hydraulické charakteristiky absorbéru, jako jsou tlakové ztráty zařízení, množství zadržované kapaliny, kontaktní doba plynné a kapalné fáze a účinnost absorpčního procesu vypírky. Pro zpracování experimentálních dat byl for- mulován komplexní matematický aparát, který vychází z filmové teorie difúze, zaměřený na formulaci rychlostních rovnic prostupu hmoty při absorpci s chemickou reakcí. Tento mate- matický aparát umožnil výpočet koeficientu prostupu hmoty platný pro daný typ absorpčního zařízení, který byl provozovaný za uvedených experimentálních podmínek.

Documents

BibTex


@misc{BUT145495,
 author="Josef {Kalivoda}",
 title="Odstraňování plynných polutantů ze vzdušnin na poloprovozní pračce",
 annote="V dizertační práci je řešena problematika absorpce s chemickou reakcí na kapalinovém
scrubberu poloprovozní velikosti. Provozní charakteristiky kapalinového scrubberu byly ově-
řeny při absorpci oxidu uhličitého ze vzdušin do 1% roztoku hydroxidu sodného. Ze získaných
experimentálních dat byly vyhodnoceny základní hydraulické charakteristiky absorbéru, jako
jsou tlakové ztráty zařízení, množství zadržované kapaliny, kontaktní doba plynné a kapalné
fáze a účinnost absorpčního procesu vypírky. Pro zpracování experimentálních dat byl for-
mulován komplexní matematický aparát, který vychází z filmové teorie difúze, zaměřený na
formulaci rychlostních rovnic prostupu hmoty při absorpci s chemickou reakcí. Tento mate-
matický aparát umožnil výpočet koeficientu prostupu hmoty platný pro daný typ absorpčního
zařízení, který byl provozovaný za uvedených experimentálních podmínek.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 chapter="145495",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2017",
 month="november",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="Ph.D. thesis principal points"
}