Publication detail

Odstraňování plynných polutantů ze vzdušnin na poloprovozní pračce

KALIVODA, J.

Original Title

Odstraňování plynných polutantů ze vzdušnin na poloprovozní pračce

Type

Ph.D. thesis principal points

Language

Czech

Original Abstract

V dizertační práci je řešena problematika absorpce s chemickou reakcí na kapalinovém scrubberu poloprovozní velikosti. Provozní charakteristiky kapalinového scrubberu byly ově- řeny při absorpci oxidu uhličitého ze vzdušin do 1% roztoku hydroxidu sodného. Ze získaných experimentálních dat byly vyhodnoceny základní hydraulické charakteristiky absorbéru, jako jsou tlakové ztráty zařízení, množství zadržované kapaliny, kontaktní doba plynné a kapalné fáze a účinnost absorpčního procesu vypírky. Pro zpracování experimentálních dat byl for- mulován komplexní matematický aparát, který vychází z filmové teorie difúze, zaměřený na formulaci rychlostních rovnic prostupu hmoty při absorpci s chemickou reakcí. Tento mate- matický aparát umožnil výpočet koeficientu prostupu hmoty platný pro daný typ absorpčního zařízení, který byl provozovaný za uvedených experimentálních podmínek.

Keywords

absorpce plynů, kapalinový scrubber, čištění plynů, absorpce s chemickou reakcí

Authors

KALIVODA, J.

Released

29. 11. 2017

Publisher

Vysoké učení technické v Brně

Location

Brno

Pages count

40

URL

BibTex

@misc{BUT145495,
  author="Josef {Kalivoda}",
  title="Odstraňování plynných polutantů ze vzdušnin na poloprovozní pračce",
  year="2017",
  pages="40",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně",
  address="Brno",
  url="https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/104739",
  note="Ph.D. thesis principal points"
}