Patent detail

Polymerní podlahový systém

HODUL, J. DROCHYTKA, R. HODNÁ, J. DOHNÁLKOVÁ, B. VYHNÁNKOVÁ, M.

Patent type

Utility model

Abstract

Vyvinutý polymerní podlahový systém je primárně určen k rekonstrukcím, opravám, ale také nové výstavbě polymerních průmyslových podlah. Svými vlastnostmi splňuje specifické požadavky, které plynou z jeho použití v různých průmyslových provozech.

Keywords

druhotná suroviny, podlahový systém, polyerní podlaha, průmyslová podlaha

Patent number

29530

Date of application

2. 2. 2016

Date of registration

14. 6. 2016

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ Lena Chemical s.r.o., Olomouc, CZ

Possibilities of use

In order to use the result by another entity, it is always necessary to acquire a license

Licence fee

The licensor requires a license fee for the result

www