Publication detail

Optimalizace tlakových poměrů vybraných tlakových pásem vodovodní sítě města Liberce

TUHOVČÁK, L., KUČERA, T., ŠEVČÍK, J.

Original Title

Optimalizace tlakových poměrů vybraných tlakových pásem vodovodní sítě města Liberce

English Title

The pressure optimization on the water distribution system in the Liberec City

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Příspěvek se zabývá optimalizací tlakových poměrů na vybraných tlakových pásmech vodovodní sítě města Liberec. Optimalizace tlakových poměrů probíhá na základě podrobné hydraulické analýzy pomocí matematického modelu, měření dataloggery přímo na síti, požadovaných optimální provozních tlaků v jednotlivých uzlech sítě. Zlepšení tlakových poměrů je možné dosáhnout prostřednictvím přepásmování s využitím sekčních uzávěrů, návrhu a osazení redukčních ventilů CLA-VAL. Cílem je stabilizace tlakových poměrů ve vodovodní síti a snížení ztrát vody.

English abstract

The paper describes the process of the pressure optimization on the selected pressure zones of the water distribution system in the Liberec City. There is described the creating of the mathematic model, measurment of the pressure values and the design of disposal. The pressure reduction ventils was designed for the pressure optimization.

Key words in English

water supply, pressure, optimization, pressure zone

Authors

TUHOVČÁK, L., KUČERA, T., ŠEVČÍK, J.

RIV year

2004

Released

26. 5. 2004

Publisher

VUT v Brně, FAST, ÚVHO

Location

Brno, Česká republika

ISBN

80-7204-338-2

Book

Aktuální problémy vodního hospodářství obcí

Pages from

13

Pages to

18

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT14228,
  author="Ladislav {Tuhovčák} and Tomáš {Kučera} and Jiří {Ševčík}",
  title="Optimalizace tlakových poměrů vybraných tlakových pásem vodovodní sítě města Liberce",
  booktitle="Aktuální problémy vodního hospodářství obcí",
  year="2004",
  pages="6",
  publisher="VUT v Brně, FAST, ÚVHO",
  address="Brno, Česká republika",
  isbn="80-7204-338-2"
}