Product detail

Knihovna WIGLIB

PEVNÝ, J. FRENŠTÁTSKÝ, P. SCHIMMEL, J.

Product type

software

Abstract

Knihovna WIGLIB provádí výpočet vyhlazené Wignerovy distribuční funkce pomocí algoritmu ADTFD (Adaptive Directional Time-Frequency Distribution) v reálném čase s paralelním výpočtem na grafické kartě. Knihovna využívá konzolovou aplikaci pro testování algoritmu a skript pro Matlab umožňující vizualizaci výsledků.

Keywords

Wignerova distribuční funkce, ADTFD

Create date

5. 6. 2017

Location

Laboratoř zvukových systémů SC5.50, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací, Technická 12, 616 00 Brno

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www