Publication detail

Vyhodnocování dat o kvalitě veřejných prostranství

KILNAROVÁ, P.

Original Title

Vyhodnocování dat o kvalitě veřejných prostranství

Czech Title

Vyhodnocování dat o kvalitě veřejných prostranství

Language

cs

Original Abstract

Způsob zobrazení vyhodnocovaných dat z průzkumu k hodnocení kvality veřejných prostranství může ovlivnit interpretaci závěru. V současné době probíhá sběr dat dvěma základními způsoby – z veřejně dostupných databází a pozorováním in situ. Tento článek popisuje metodiku prezentace a vyhodnocování dat pořízených za tímto účelem. Přínos předložené metodiky je demonstrován na případové studii zkoumaného Jakubského náměstí ve městě Brně, včetně stanovení okrajových podmínek jednotlivých zobrazovacích metod.

Czech abstract

Způsob zobrazení vyhodnocovaných dat z průzkumu k hodnocení kvality veřejných prostranství může ovlivnit interpretaci závěru. V současné době probíhá sběr dat dvěma základními způsoby – z veřejně dostupných databází a pozorováním in situ. Tento článek popisuje metodiku prezentace a vyhodnocování dat pořízených za tímto účelem. Přínos předložené metodiky je demonstrován na případové studii zkoumaného Jakubského náměstí ve městě Brně, včetně stanovení okrajových podmínek jednotlivých zobrazovacích metod.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT141857,
 author="Pavla {Kilnarová}",
 title="Vyhodnocování dat o kvalitě veřejných prostranství",
 annote="Způsob zobrazení vyhodnocovaných dat z průzkumu k hodnocení kvality veřejných prostranství může ovlivnit interpretaci závěru. V současné době probíhá sběr dat dvěma základními způsoby – z veřejně dostupných databází a pozorováním in situ. Tento článek popisuje metodiku prezentace a vyhodnocování dat pořízených za tímto účelem. Přínos předložené metodiky je demonstrován na případové studii zkoumaného Jakubského náměstí ve městě Brně, včetně stanovení okrajových podmínek jednotlivých zobrazovacích metod.",
 address="Vysoké učení technivké v Brně",
 booktitle="PhD Research Symposium, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2017",
 chapter="141857",
 doi="10.13164/phd.fa2017.4",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technivké v Brně",
 year="2017",
 month="november",
 pages="27--33",
 publisher="Vysoké učení technivké v Brně",
 type="conference paper"
}