Publication detail

Implementace programu SWMM v praxi

ÚTERSKÝ, M. HLUŠTÍK, P.

Original Title

Implementace programu SWMM v praxi

English Title

Implementation of SWMM in practice

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Článek se zabývá hydraulickým posouzení stokové sítě vybrané obce pomocí simulačního modelu (programem SWMM). Program SWMM (Storm Water Managment Model) je program vyvinutý agenturou U.S. EPA (agentura pro ochranu životního prostředí Spojených států amerických). Program SWMM je používán po celém světě k plánování, analýzu a návrh týkající se dešťového odtoku, jednotné a sanitární kanalizace a dalších odvodňovacích systémů v městských oblastech. Jedná se o dynamický, srážko odtokový simulační model používaný pro jednu událost nebo dlouhodobé simulace odtokového množství a kvality vod převážně z urbanizovaného území.

English abstract

The article deals with the hydraulic assessment of the sewer network of the selected municipality using the simulation model (SWMM). The Storm Water Management Model (SWMM) is a program developed by the U.S. EPA (United States Environmental Protection Agency). The SWMM program is used worldwide to plan, analyze and design rainfall, unified and sanitary sewers and other drainage systems in urban areas. This is a dynamic rainfall simulation model used for one event or long-term simulation of drainage and water quality predominantly from urbanized territory.

Keywords

program SWMM, simulační model, stoková síť, zátěžový déšť

Key words in English

SWMM program, simulation model, sewer network, rainfall

Authors

ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P.

Released

28. 9. 2017

Publisher

VODOVOD.INFO

Location

Brno

ISBN

1804-7157

Periodical

Vodovod.info

Number

9

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

2

Pages count

2

URL

BibTex

@article{BUT140308,
  author="Michal {Úterský} and Petr {Hluštík}",
  title="Implementace programu SWMM v praxi",
  journal="Vodovod.info",
  year="2017",
  number="9",
  pages="1--2",
  issn="1804-7157",
  url="http://vodovod.info/index.php/kanalizace-a-cov/380-implementace-programu-swmm-v-praxi#.Wd830I-0Pcs"
}