Publication detail

POSOUZENÍ STAVEBNĚ-TECHNICKÉHO A HYDRAULICKÉHO STAVU VYBRANÉ ČÁSTI STOKOVÉ SÍTĚ VE MĚSTĚ ZNOJMO

RACLAVSKÝ, J. LŽIČAŘ, J. BABÁK, J. JAROŠ, Z.

Original Title

POSOUZENÍ STAVEBNĚ-TECHNICKÉHO A HYDRAULICKÉHO STAVU VYBRANÉ ČÁSTI STOKOVÉ SÍTĚ VE MĚSTĚ ZNOJMO

English Title

ASSESSMENT OF THE TECHNICAL AND HYDRAULIC STATE OF THE SELECTED PART OF THE SEWERAGE NETWORK IN THE TOWN ZNOJMO

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Cílem projektu a spolupráce mezi VUT v Brně, FAST (dále jen Centrum AdMaS) a společností VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. bylo poskytnutí smluvního výzkumu v oblasti odborného posouzení vybrané části stokové sítě ve městě Znojmo prostřednictvím provedení kamerového průzkumu a zpracování studie. Celková délka posuzované stokové sítě byla 329,7 m.

English abstract

The aim of the project and cooperation between BUT, FAST (hereinafter referred to as the AdMaS Center) and VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. was the provision of contractual research in the field of expert assessment of the selected part of the sewerage network in the city of Znojmo through the implementation of a camera survey and study elaboration. The total length of the sewerage network under consideration was 329.7 m.

Keywords

technický stav, stoková síť, hydraulika

Key words in English

technical condition, sewerage network, hydraulics

Authors

RACLAVSKÝ, J.; LŽIČAŘ, J.; BABÁK, J.; JAROŠ, Z.

Released

10. 8. 2017

Publisher

VODOVOD.INFO

Location

Brno

ISBN

1804-7157

Periodical

Vodovod.info

Number

8

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

3

Pages count

3

URL

BibTex

@article{BUT139954,
  author="Jaroslav {Raclavský} and Jakub {Lžičař} and Jaroslav {Babák} and Zdeněk {Jaroš}",
  title="POSOUZENÍ STAVEBNĚ-TECHNICKÉHO A HYDRAULICKÉHO STAVU VYBRANÉ ČÁSTI STOKOVÉ SÍTĚ VE MĚSTĚ ZNOJMO",
  journal="Vodovod.info",
  year="2017",
  number="8",
  pages="1--3",
  issn="1804-7157",
  url="http://vodovod.info/index.php/kanalizace-a-cov/379-posouzeni-stavebne-technickeho-a-hydraulickeho-stavu-vybrane-casti-stokove-site-ve-meste-znojmo#.WdXREY-0Pcu"
}