Publication detail

Projekt studie odkanalizování pro VaK Kroměříž

RACLAVSKÝ, J. HLUŠTÍK, P. RAČEK, J. VEDRA, P.

Original Title

Projekt studie odkanalizování pro VaK Kroměříž

English Title

Project of drainage study for VaK Kroměříž

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Cílem projektu a spolupráce mezi VUT v Brně, FAST (dále jen Centrum AdMaS) a společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. bylo odborné a ekonomické posouzení variant odkanalizování vybraných 14 lokalit o různých velikostech v regionu Kroměřížska.

English abstract

This paper presents the project and cooperation between BUT, FAST (AdMaS Center) and the Water and Sewerage Company Kroměříž, a.s. Within the project a professional and economic assessment of the variants of drainage of selected 14 localities of different sizes in the Kroměříž region was carried out.

Keywords

kanalizace, čistírna odpadních vod, studie odkanalizování

Key words in English

sewerage, sewage treatment plant, drainage study

Authors

RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; VEDRA, P.

Released

1. 8. 2017

Publisher

VODOVOD.INFO

Location

Brno

ISBN

1804-7157

Periodical

Vodovod.info

Number

8

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

3

Pages count

3

URL

BibTex

@article{BUT139952,
  author="Jaroslav {Raclavský} and Petr {Hluštík} and Jakub {Raček} and Petr {Vedra}",
  title="Projekt studie odkanalizování pro VaK Kroměříž
",
  journal="Vodovod.info",
  year="2017",
  number="8",
  pages="1--3",
  issn="1804-7157",
  url="http://www.vodovod.info/index.php/kanalizace-a-cov/377-projekt-studie-odkanalizovani-pro-vak-kromeriz#.WdI5jY-0Pcs"
}