Publication detail

Odstraňování železa, manganu a arsenu z vody pomocí vybraných sorpčních materiálů

BIELA, R. KUČERA, T. KONEČNÝ, J.

Original Title

Odstraňování železa, manganu a arsenu z vody pomocí vybraných sorpčních materiálů

English Title

Removal of iron, manganese and arsenic from water using selected sorption materials

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Článek se zabývá experimentálním odstraňováním železa, manganu a arsenu z vody pomocí moderních sorpčních materiálů CFH 0818, Bayoxide E33, GEH a DMI-65. Nejlepších výsledků při odstraňování železa a arsenu z vody dosáhl materiál DMI-65, při odstraňování manganu z vody dosáhl nejlepších výsledků materiál CFH 0818.

English abstract

The article deals with the experimental removal of iron, manganese and arsenic from water using modern sorption materials CFH 0818, Bayoxide E33, GEH and DMI-65. The best results for removing iron and arsenic from water were achieved by the DMI-65 material, while the CFH 0818 material was the best for removing manganese from water.

Keywords

arsen, mangan, železo, odstraňování kovů, sorpční materiály

Key words in English

arsenic, manganese, iron, metals removing, sorption materials

Authors

BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J.

Released

19. 9. 2017

Publisher

VodaTím s.r.o.

Location

Bratislava

ISBN

978-80-971272-5-1

Book

Pitná voda

Edition number

1

Pages from

275

Pages to

278

Pages count

4

BibTex

@inproceedings{BUT139745,
  author="Renata {Biela} and Tomáš {Kučera} and Jiří {Konečný}",
  title="Odstraňování železa, manganu a arsenu z vody pomocí vybraných sorpčních materiálů",
  booktitle="Pitná voda",
  year="2017",
  number="1",
  pages="275--278",
  publisher="VodaTím s.r.o.",
  address="Bratislava",
  isbn="978-80-971272-5-1"
}