Publication detail

Zhodnocení uživatelského prostředí programu SWMM

HLUŠTÍK, P. ÚTERSKÝ, M.

Original Title

Zhodnocení uživatelského prostředí programu SWMM

English Title

Evaluation of the SWMM user environment

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Tento článek popisuje program vytvořený Agenturou pro ochranu životního prostředí Spojených států amerických (Agentura pro ochranu životního prostředí USA). Program SWMM (Storm Water Management Model) je dynamický, srážko odtokový simulační model používaný pro jednu událost nebo dlouhodobé simulace odtokového množství a kvality vod převážně z urbanizovaného území.

English abstract

This paper describes the program SWMM (Storm Water Management Model) developed U.S.EPA Agency (Agency for Environmental Protection of the United States). SWMM program is a dynamic rainfall-runoff simulation model that allows you to simulate rainfall-runoff processes from an urbanized area and is used around the world.

Keywords

SWMM, výhody programu, nevýhody programu

Key words in English

SWMM, program benefits, program disadvantages

Authors

HLUŠTÍK, P.; ÚTERSKÝ, M.

Released

6. 9. 2017

Publisher

VODOVOD.INFO

Location

Brno

ISBN

1804-7157

Periodical

Vodovod.info

Number

9

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

7

Pages count

7

URL

BibTex

@article{BUT139570,
  author="Petr {Hluštík} and Michal {Úterský}",
  title="Zhodnocení uživatelského prostředí programu SWMM",
  journal="Vodovod.info",
  year="2017",
  number="9",
  pages="1--7",
  issn="1804-7157",
  url="http://vodovod.info/index.php/kanalizace-a-cov/369-zhodnoceni-uzivatelskeho-prostredi-programu-swmm#.WcIOw_NJbcs"
}