Publication detail

Multikriteriální optimalizace při ročním plánování rekonstrukcí vodovodních sítí

KUČERA, T.

Original Title

Multikriteriální optimalizace při ročním plánování rekonstrukcí vodovodních sítí

English Title

Multi criteria decision support for annual rehabilitation plans water supply networks

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Rekonstrukce vodovodních sítí jsou v současné době aktuálním problémem v celé Evropě, což potvrzuje stav vodovodních sítí. V České republice se velká část vodovodních sítí blíží konci své životnosti. Často se vyskytují vodovodní řady starší 100 let. Počet poruch se zvyšuje vlivem stárnutí materiálu a hydraulických nedostatků. Dodávka pitné vody je ohrožena kvalitativně i kvantitativně.

English abstract

The paper deals with using of multicriteria optimisation methods for the annual rehabilitation planning and also contains some results from testing of rehabilitation methodology, which has been developed in frame of the CARE-W project. The methodology was tested on oné of the largest Brno's pressure zones. Entire the process of creating the annual rehabilitation pian is demonstrated here.

Key words in English

multicriteria optimisation, rehabilitation planning, CARE-W

Authors

KUČERA, T.

Released

23. 10. 2003

Publisher

ČVUT v Praze

Location

Praha, Česká republika

ISBN

80-01-02844-5

Book

Problematika vodního hospodářství 2003

Pages from

26

Pages to

29

Pages count

4

BibTex

@inproceedings{BUT13876,
  author="Tomáš {Kučera}",
  title="Multikriteriální optimalizace při ročním plánování rekonstrukcí vodovodních sítí",
  booktitle="Problematika vodního hospodářství 2003",
  year="2003",
  pages="4",
  publisher="ČVUT v Praze",
  address="Praha, Česká republika",
  isbn="80-01-02844-5"
}