Publication detail

Rekonstrukce stokových sítí jako součást expertního systému spolehlivosti a bezpečnosti stokové sítě a kanalizačních přípojek v rámci integrovaného systému odvodnění

RACLAVSKÝ, J., NOSEK, R.

Original Title

Rekonstrukce stokových sítí jako součást expertního systému spolehlivosti a bezpečnosti stokové sítě a kanalizačních přípojek v rámci integrovaného systému odvodnění

English Title

Reconstruction of sewer networks as a part of expert system of reliability and safety of sewer networks and sewer-service pipe in terms of integrated drainage system

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Význam rekonstrukce stokových sítí a kanalizačních přípojek je v posílení spolehlivosti funkce odvodňovacího systému. Zajištění spolehlivosti a bezpečnosti od-vodňovacích systémů musí být zajištěno provozovatelem během celé životnosti. Životnost, spolehlivost a bezpečný provoz je zajišťován dobrou údržbou a čistěním, přičemž všechny účinná opatření tuto životnost prodlužují a oddalují potřebu rekonstruovat systém.

English abstract

Reliability of sewer systems and connections is increasingly highlighted because of tendency to solve a sewer system as a complex network (i.e. to provide as avail-abie service as possible). The páper concerns with the rehabilJtation of sewer sys-tems. Both planning and dccision processes for sewer and connection rehabilitation are parts of decision support systém for sewer reliability and safety in the frame of intcgrated urban runoff system. The decision process consists of planning, assess-ment and evaluating the state-of-ťhe-art, suggestion of solving, realization and sewer system conlrol. lt is possible to appiy a multicriteria optimization analysis for selec-tíon of suitable pipe sections for rehabilitation.

Key words in English

Reliability, urban runoff system, sewer system

Authors

RACLAVSKÝ, J., NOSEK, R.

RIV year

2004

Released

27. 1. 2004

Publisher

Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.

Location

Brno, Česká republika

ISBN

80-7204-329-3

Book

Expertní systém pro vyhodnocování spolehlivosti a rizik městského odvodnění

Pages from

43

Pages to

50

Pages count

8

BibTex

@inproceedings{BUT13873,
  author="Jaroslav {Raclavský} and Roman {Nosek}",
  title="Rekonstrukce stokových sítí jako součást expertního systému spolehlivosti a bezpečnosti stokové sítě a kanalizačních přípojek v rámci integrovaného systému odvodnění",
  booktitle="Expertní systém pro vyhodnocování spolehlivosti a rizik městského odvodnění",
  year="2004",
  pages="8",
  publisher="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.",
  address="Brno, Česká republika",
  isbn="80-7204-329-3"
}