Publication detail

Výzkumná zpráva ze spolupráce při řešení aplikovaného výzkumu s firmou AgPOL, s.r.o.

HLUŠTÍK, P. ÚTERSKÝ, M. VACULÍN, O.

Original Title

Výzkumná zpráva ze spolupráce při řešení aplikovaného výzkumu s firmou AgPOL, s.r.o.

English Title

Výzkumná zpráva ze spolupráce při řešení aplikovaného výzkumu s firmou AgPOL, s.r.o.

Type

summary research report - contract. research

Language

Czech

Original Abstract

Hlavním výstupem bude posouzení kapacity stokové sítě v menších aglomeracích novým softwarovým programem. Cílem je popsat oblast tzv. modelem kanalizační sítě a zhodnotit chování dešťových vod v kanalizační soustavě při zatížení různými zatěžovacími srážkami.

English abstract

The main output will be the assessment of the capacity of the sewerage network in smaller agglomerations by a new software program. The aim is to describe the area by the so-called sewer network model and to evaluate the behavior of rainwater in the sewer system under load by various load crashes.

Keywords

kapacita, stoková síť, software

Key words in English

capacity, sewer network, software

Authors

HLUŠTÍK, P.; ÚTERSKÝ, M.; VACULÍN, O.

Released

30. 6. 2017

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

37

Pages count

37

BibTex

@misc{BUT138462,
  author="Petr {Hluštík} and Michal {Úterský} and Ondřej {Vaculín}",
  title="Výzkumná zpráva ze spolupráce při řešení aplikovaného výzkumu s firmou AgPOL, s.r.o.",
  year="2017",
  pages="1--37",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS",
  address="Brno",
  note="summary research report - contract. research"
}