Patent detail

Ventilační a vzduchotechnická zařízení, CoolTeg Plus XC – Design, kompresorový uzel

RUBINA, A. RUBINOVÁ, O. BLASINSKI, P. CIMBÁL, B. KROUPA, P.

Patent type

Industrial design

Abstract

Jedná se o funkční technické zařízení vnitřní jednotky určené pro chlazení a od-vod tepelné zátěže z prostorů datových center, které jsou tvořeny teplou a stude-nou uličkou. Zařízení je tvořeno kompresorovou jednotkou se suchým a mokrým chlazením. Meziracková jednotka přímého chlazení je výšky 2000mm x šířky 400mm. Jednotka CoolTeg XC40 obsahuje komplexní matematicky modelovaný chladící okruh (výparník, kompresor, expanzní ventil atd.), kondenzátor je oddě-lený vzduchem chlazený a dosahuje chladícího výkonu celkový/citelný 26/18 kW až 40/33kW. Jednotka obsahuje radiální ventilátory, vzduchový výkon zařízení CoolTeg XC 40 lze plynule měnit v rozmezí 3.000 m3/h až 8.500m3/h. Zařízení umožňuje plynule měnit vypařovací a kondenzační teploty v závislosti na požadavcích okrajových podmínek.

Keywords

vzduchotechnika, chlazení, chladící okruh, datová centra

Patent number

004020055-0003

Date of registration

08.06.2017

Date of expiry

08.06.2020

Owner

CONTEG spol. s r.o. Vysoké učení technické v Brně

www

Documents