Publication detail

Stanovení technického stavu úpraven vody

KUČERA, T.

Original Title

Stanovení technického stavu úpraven vody

English Title

Evaluation of the technical condition of water treatment plants

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Technický stav úpraven vody je veličina závisející na celé řadě faktorů. Při hodnocení musí být zvážena jak stavebně-technická stránka, tak i provozně-technologická. Článek obsahuje nástin navržené metodiky hodnocení technického stavu úpraven vody, založené na souboru technických ukazatelů.

English abstract

This paper presents a method for assessing the technical condition of water treatment plants as part of a set of procedures for assessing the entire water supply system.

Keywords

technický stav, úpravna vody, metodika

Key words in English

technical condition, water treatment plant, methodology

Authors

KUČERA, T.

Released

15. 6. 2017

Publisher

Vodovod.info.

Location

Brno

ISBN

1804-7157

Periodical

Vodovod.info

Year of study

2017

Number

6

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

7

Pages count

7

URL

BibTex

@article{BUT137434,
  author="Tomáš {Kučera}",
  title="Stanovení technického stavu úpraven vody",
  journal="Vodovod.info",
  year="2017",
  volume="2017",
  number="6",
  pages="1--7",
  issn="1804-7157",
  url="http://vodovod.info/index.php/clanky/366-stanoveni-technickeho-stavu-upraven-vody#.WUzwQJLyjcs"
}