Publication detail

Fyzikálně-mechanické a mikrostrukturní vlastnosti vápenných malt modifikovaných vodoretenčními přísadami na bázi biopolymerů

ŽIŽLAVSKÝ, T. VYŠVAŘIL, M. BAYER, P.

Original Title

Fyzikálně-mechanické a mikrostrukturní vlastnosti vápenných malt modifikovaných vodoretenčními přísadami na bázi biopolymerů

Czech Title

Fyzikálně-mechanické a mikrostrukturní vlastnosti vápenných malt modifikovaných vodoretenčními přísadami na bázi biopolymerů

Language

cs

Original Abstract

V článku byl studován vliv různé dávky vodoretenčních přísad na bázi přírodních polymerů na vlastnosti vápenné malty především v zatvrdlém stavu. Jako přísady byly použity deriváty chitosanu (karboxymethylchitosan a hydroxypropylchitosan), guma guar a její deriváty (hydroxypropylguar a karboxymethylhydroxypropylguar). Na vápenné maltě byla v čerstvém stavu sledována především retence vody a obsah vzduchu v čerstvé maltě a v zatvrdlém stavu poté fyzikálně-mechanické vlastnosti a mikrostrukturní vlastnosti sledované pomocí vysokotlaké rtuťové porozimetrie a součinitele vlhkostní vodivosti. Vlastnosti vápenných malt výrazněji ovlivňovaly deriváty s hydroxypropylovou skupinou, které však maltu i výrazně provzdušňují. Přísady na bázi gumy guar mají vyšší účinnost při stejné dávce přísady než jejich ekvivalenty na bázi chitosanu (HPG a HPCH). Vodoretenční přísady snižují zpracovatelnost a krátkodobé pevnosti, zvyšují plasticitu malty, obsah vzduchu v čerstvé maltě a omezují transport vlhkosti v zatvrdlé maltě. Celkovou porozitu ani rozložení pórů výrazněji neovlivňují

Czech abstract

V článku byl studován vliv různé dávky vodoretenčních přísad na bázi přírodních polymerů na vlastnosti vápenné malty především v zatvrdlém stavu. Jako přísady byly použity deriváty chitosanu (karboxymethylchitosan a hydroxypropylchitosan), guma guar a její deriváty (hydroxypropylguar a karboxymethylhydroxypropylguar). Na vápenné maltě byla v čerstvém stavu sledována především retence vody a obsah vzduchu v čerstvé maltě a v zatvrdlém stavu poté fyzikálně-mechanické vlastnosti a mikrostrukturní vlastnosti sledované pomocí vysokotlaké rtuťové porozimetrie a součinitele vlhkostní vodivosti. Vlastnosti vápenných malt výrazněji ovlivňovaly deriváty s hydroxypropylovou skupinou, které však maltu i výrazně provzdušňují. Přísady na bázi gumy guar mají vyšší účinnost při stejné dávce přísady než jejich ekvivalenty na bázi chitosanu (HPG a HPCH). Vodoretenční přísady snižují zpracovatelnost a krátkodobé pevnosti, zvyšují plasticitu malty, obsah vzduchu v čerstvé maltě a omezují transport vlhkosti v zatvrdlé maltě. Celkovou porozitu ani rozložení pórů výrazněji neovlivňují

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT136764,
  author="Tomáš {Žižlavský} and Martin {Vyšvařil} and Patrik {Bayer}",
  title="Fyzikálně-mechanické a mikrostrukturní vlastnosti vápenných malt modifikovaných vodoretenčními přísadami na bázi biopolymerů",
  annote="V článku byl studován vliv různé dávky vodoretenčních přísad na bázi přírodních polymerů na vlastnosti vápenné malty především v zatvrdlém stavu. Jako přísady byly použity deriváty chitosanu (karboxymethylchitosan a
hydroxypropylchitosan), guma guar a její deriváty (hydroxypropylguar a karboxymethylhydroxypropylguar). Na
vápenné maltě byla v čerstvém stavu sledována především retence vody a obsah vzduchu v čerstvé maltě a
v zatvrdlém stavu poté fyzikálně-mechanické vlastnosti a mikrostrukturní vlastnosti sledované pomocí vysokotlaké rtuťové porozimetrie a součinitele vlhkostní vodivosti. Vlastnosti vápenných malt výrazněji ovlivňovaly
deriváty s hydroxypropylovou skupinou, které však maltu i výrazně provzdušňují. Přísady na bázi gumy guar
mají vyšší účinnost při stejné dávce přísady než jejich ekvivalenty na bázi chitosanu (HPG a HPCH). Vodoretenční přísady snižují zpracovatelnost a krátkodobé pevnosti, zvyšují plasticitu malty, obsah vzduchu v čerstvé
maltě a omezují transport vlhkosti v zatvrdlé maltě. Celkovou porozitu ani rozložení pórů výrazněji neovlivňují",
  booktitle="CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials",
  chapter="136764",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2017",
  month="may",
  pages="96--103",
  type="conference paper"
}