Publication detail

Výzkumná zpráva HS12612055L - Stanovení technického stavu kanalizace v obci Starý Mateřov

RACLAVSKÝ, J. KORYTÁŘ, I.

Original Title

Výzkumná zpráva HS12612055L - Stanovení technického stavu kanalizace v obci Starý Mateřov

English Title

Research report HS12612055L - Determination of technical condition of sewerage in the village of Starý Mateřov

Type

summary research report - contract. research

Language

Czech

Original Abstract

Na základě požadavku objednatele byl v měsíci 06-10/2016 proveden kompletní pasport stokové sítě včetně geodetické nivelace kanalizačních šachet a kanalizačních objektů v obci Starý Mateřov.

English abstract

On the basis of the customer's request, the complete passport of the sewerage network including the geodetic leveling of sewerage shafts and sewerage facilities in the village of Starý Mateřov was carried out in 06-10/2016.

Keywords

pasport, stoková síť, kanalizace

Key words in English

passport, sewerage network, sewerage

Authors

RACLAVSKÝ, J.; KORYTÁŘ, I.

Released

28. 3. 2017

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

193

Pages count

193

BibTex

@misc{BUT135332,
  author="Jaroslav {Raclavský} and Ivo {Korytář}",
  title="Výzkumná zpráva HS12612055L - Stanovení technického stavu kanalizace v obci Starý Mateřov",
  year="2017",
  pages="1--193",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS",
  address="Brno",
  note="summary research report - contract. research"
}