Publication detail

Výzkumná zpráva č. 25/12521/15 - HS 12557096 ve věci součinnnosti na vývojovém projektu "SWIMM TRAINER"

HLAVÍNEK, P. RACLAVSKÝ, J. HLUŠTÍK, P. RAČEK, J. MACSEK, T. ÚTERSKÝ, M. TLAŠEK, M. BÝŠEK, M.

Original Title

Výzkumná zpráva č. 25/12521/15 - HS 12557096 ve věci součinnnosti na vývojovém projektu "SWIMM TRAINER"

English Title

Research report nr. 25/12521/15 - HS 12557096 on cooperation on the development project "SWIMM TRAINER"

Type

summary research report - contract. research

Language

Czech

Original Abstract

Výzkumná zpráva ve věci součinnosti na vývojovém projektu plaveckého trenažéru „Swimm Trainer“ je zpracována na základě smlouvy o dílo objednatele mezi společností NIVEKO, s.r.o. a zhotovitele Centra AdMaS dle zadání objednatele ve věci návrhy úpravy a následného testování prototypu plaveckého trenažéru (dále prototyp) s následujícími požadovanými parametry dle smlouvy o dílo.

English abstract

The research report on cooperation on the Swimm Trainer Swimm Trainer development project is processed on the basis of a contract between the company NIVEKO, s.r.o. And contractor of the AdMaS Center according to the order of the client in the case of proposals for modification and subsequent testing of the prototype swimmer prototype with the following required parameters according to the contract of work.

Keywords

plavecký trčenažér, prototyp, testování

Key words in English

swimming prototype, prototype, testing

Authors

HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; TLAŠEK, M.; BÝŠEK, M.

Released

26. 10. 2015

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, FAST, Centrum AdMaS

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

39

Pages count

39

BibTex

@misc{BUT135221,
  author="Petr {Hlavínek} and Jaroslav {Raclavský} and Petr {Hluštík} and Jakub {Raček} and Tomáš {Macsek} and Michal {Úterský} and Miroslav {Tlašek} and Martin {Býšek}",
  title="Výzkumná zpráva č. 25/12521/15 - HS 12557096 ve věci součinnnosti na vývojovém projektu {"}SWIMM TRAINER{"}",
  year="2015",
  pages="1--39",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, FAST, Centrum AdMaS",
  address="Brno",
  note="summary research report - contract. research"
}