Publication detail

Výzkumná zpráva HS12557265 SVAK Boskovice Odborné posouzení projektové dokumentace ČOV Jedovnice

HLAVÍNEK, P. HLUŠTÍK, P. RAČEK, J.

Original Title

Výzkumná zpráva HS12557265 SVAK Boskovice Odborné posouzení projektové dokumentace ČOV Jedovnice

English Title

Research report HS12557265 TERM INDICATING the Boskovice professional assessment of project documentation of the WASTEWATER TREATMENT PLANT Jedovnice

Type

summary research report - contract. research

Language

Czech

Original Abstract

Odborné posouzení projektové dokumentace ČOV Jedovnice je řešeno na základě zakázky číslo HS12557265 vedené pod Fakultou stavební, Vysokého učení technického v Brně, Centrum AdMaS. Cílem zakázky je zpracování odborného posouzení projektové dokumentace ČOV Jedovnice při zohlednění nejmodernějších vědeckých poznatků v oblasti technologie čištění odpadních vod, prognózy rozvoje území a ve vazbě na dosažení maximální ekonomické efektivnosti.

English abstract

The expert assessment of the project documentation of the Jedovnice WWTP is dealt with on the basis of contract number HS12557265, which is under the Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology, AdMaS Center. The aim of the contract is to elaborate expert evaluation of the project documentation of WWTP Jedovnice, taking into account the most modern scientific knowledge in the field of wastewater treatment technology, forecasting the development of the territory and in relation to achieving maximum economic efficiency.

Keywords

odborné posouzení, ČOV, projektová dokumentace

Key words in English

expert assessment, WWTP, project documentation

Authors

HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.

Released

30. 10. 2015

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

85

Pages count

85

BibTex

@misc{BUT135020,
  author="Petr {Hlavínek} and Petr {Hluštík} and Jakub {Raček}",
  title="Výzkumná zpráva HS12557265 SVAK Boskovice Odborné posouzení projektové dokumentace ČOV Jedovnice",
  year="2015",
  pages="1--85",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS",
  address="Brno",
  note="summary research report - contract. research"
}