Product detail

Magnetický obvod magnetoreologického hřídelového těsnění

KUBÍK, M. PAVLÍČEK, D.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Magnetický obvod magnetoreologického hřídelového těsnění je složen ze dvou pólových nástavců, kroužku, cívky, nosiče cívky, těsněného hřídele a magnetoreologické kapaliny. Těsnící efekt je zajištěn zřetězením feromagnetických částic v magnetoreologické kapalině mezi stacionárními pólovými nástavci a rotující hřídelí. Vyvinutý magnetický obvod slouží k testování provozních parametrů magnetoreologického hřídelového těsnění, především tlakové únosnosti a ztrátového momentu.

Keywords

Magnetoreologická kapalina, magnetoreologické hřídelové těsnění

Create date

20. 4. 2017

Location

ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 místnost A2/412

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www