Publication detail

Výzkumná zpráva HS1266N1014 SAKO Brno, a.s. - Optimalizace kalového hospodářství

HLAVÍNEK, P. HLUŠTÍK, P. RAČEK, J. MACSEK, T. WEIGNER, T.

Original Title

Výzkumná zpráva HS1266N1014 SAKO Brno, a.s. - Optimalizace kalového hospodářství

English Title

Research report HS1266N1014 SAKO Brno -optimisation of sludge

Type

summary research report - contract. research

Language

Czech

Original Abstract

Předmět plnění je v souladu s cíly projektu AdMaS - vývoj nových technologií v oblasti odvádění a čištění odpadních vod, úpravy pitné vody a její distribuce, nakládání s odpady, vývoj nových postupů pro využití energie z odpadních vod, odpadů a kalů vznikajících při čištění odpadních vod.

English abstract

The subject of performance is in line with the objectives of the project AdMaS-development of new technologies in the area of collection and treatment of wastewater, drinking water and its distribution, waste management, the development of new techniques for energy recovery from waste water treatment plants, waste and sludge from wastewater treatment.

Keywords

čištění odpadních vod, kalové hospodářství

Key words in English

wastewater treatment, sludge treatment

Authors

HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; WEIGNER, T.

Released

29. 6. 2016

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

46

Pages count

46

BibTex

@misc{BUT133365,
  author="Petr {Hlavínek} and Petr {Hluštík} and Jakub {Raček} and Tomáš {Macsek} and Tomáš {Weigner}",
  title="Výzkumná zpráva HS1266N1014 SAKO Brno, a.s. - Optimalizace kalového hospodářství",
  year="2016",
  pages="1--46",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS",
  address="Brno",
  note="summary research report - contract. research"
}