Publication detail

Studium vlastností energosádry

ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., KRMÍČKOVÁ, N.

Original Title

Studium vlastností energosádry

Czech Title

Studium vlastností energosádry

Language

cs

Original Abstract

V příspěvku je uvedena závislost vlivu poměru voda/sádra a množství superplastifikátoru na pevnosti v tlaku a porozitu zatvrdlé sádry. Stoupající hodnota poměru voda/sádra snižuje pevnosti zatvrdlé sádry, porozitaje ovlivněna v souladu s pevnostmi.

Czech abstract

V příspěvku je uvedena závislost vlivu poměru voda/sádra a množství superplastifikátoru na pevnosti v tlaku a porozitu zatvrdlé sádry. Stoupající hodnota poměru voda/sádra snižuje pevnosti zatvrdlé sádry, porozitaje ovlivněna v souladu s pevnostmi.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT13265,
 author="Pavla {Rovnaníková} and Patrik {Bayer} and Naděžda {Krmíčková}",
 title="Studium vlastností energosádry",
 annote="V příspěvku je uvedena závislost vlivu poměru voda/sádra a množství superplastifikátoru na pevnosti v tlaku a porozitu zatvrdlé sádry. Stoupající hodnota poměru voda/sádra snižuje pevnosti zatvrdlé sádry, porozitaje ovlivněna v souladu s pevnostmi.",
 address="VUT Brno , Fakulta stavební",
 booktitle="Maltoviny",
 chapter="13265",
 institution="VUT Brno , Fakulta stavební",
 year="2003",
 month="january",
 pages="67",
 publisher="VUT Brno , Fakulta stavební",
 type="conference paper"
}