Publication detail

Působení přechodové zóny u vybraných jemnozrnných cementových kompozitů

VYHLÍDAL, M. KUCHARCZYKOVÁ, B. BAYER, P. ŠIMONOVÁ, H. KERŠNER, Z.

Original Title

Působení přechodové zóny u vybraných jemnozrnných cementových kompozitů

Czech Title

Působení přechodové zóny u vybraných jemnozrnných cementových kompozitů

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se u vybraných jemnozrnných cementových kompozitů zabývá přechodovou zónou (ITZ), což je oblast cementové pasty v okolí jejího rozhraní se zrnem kameniva, jejíž specifické vlastnosti mohou mít významný dopad na výsledné chování kompozitu s trhlinou blížící se pod působícím zatížením právě tomuto rozhraní. Numerická studie zahrnuje dvě odlišné tloušťky ITZ získané z rastrovací elektronové mikroskopie. Modul pružnosti ITZ byl stanoven na základě postupu generalized self-consistent scheme. V závislosti na hodnotách otevíracího napětí v oblasti vrcholu trhliny (konkrétně rozkmitu napětí a střední hodnoty napětí) je vyvozeno několik závěrů. Pilotní analýza napjatosti kompozitu s uvažováním ITZ může sloužit k detailnějšímu popisu mechanismů zhouževnaťování cementových kompozitů.

Czech abstract

Příspěvek se u vybraných jemnozrnných cementových kompozitů zabývá přechodovou zónou (ITZ), což je oblast cementové pasty v okolí jejího rozhraní se zrnem kameniva, jejíž specifické vlastnosti mohou mít významný dopad na výsledné chování kompozitu s trhlinou blížící se pod působícím zatížením právě tomuto rozhraní. Numerická studie zahrnuje dvě odlišné tloušťky ITZ získané z rastrovací elektronové mikroskopie. Modul pružnosti ITZ byl stanoven na základě postupu generalized self-consistent scheme. V závislosti na hodnotách otevíracího napětí v oblasti vrcholu trhliny (konkrétně rozkmitu napětí a střední hodnoty napětí) je vyvozeno několik závěrů. Pilotní analýza napjatosti kompozitu s uvažováním ITZ může sloužit k detailnějšímu popisu mechanismů zhouževnaťování cementových kompozitů.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT132265,
 author="Michal {Vyhlídal} and Barbara {Kucharczyková} and Patrik {Bayer} and Hana {Šimonová} and Zbyněk {Keršner}",
 title="Působení přechodové zóny u vybraných jemnozrnných cementových kompozitů",
 annote="Příspěvek se u vybraných jemnozrnných cementových kompozitů zabývá přechodovou zónou (ITZ), což je oblast cementové pasty v okolí jejího rozhraní se zrnem kameniva, jejíž specifické vlastnosti mohou mít významný dopad na výsledné chování kompozitu s trhlinou blížící se pod působícím zatížením právě tomuto rozhraní. Numerická studie zahrnuje dvě odlišné tloušťky ITZ získané z rastrovací elektronové mikroskopie. Modul pružnosti ITZ byl stanoven na základě postupu generalized self-consistent scheme. V závislosti na hodnotách otevíracího napětí v oblasti vrcholu trhliny (konkrétně rozkmitu napětí a střední hodnoty napětí) je vyvozeno několik závěrů. Pilotní analýza napjatosti kompozitu s uvažováním ITZ může sloužit k detailnějšímu popisu mechanismů zhouževnaťování cementových kompozitů.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 booktitle="Sborník příspěvků konference JUNIORSTAV 2017",
 chapter="132265",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 year="2017",
 month="january",
 pages="1--8",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební"
}