Publication detail

Hodnocení technického stavu vodovodní sítě města Plzně

SVOBODA, M. KUČERA, T.

Original Title

Hodnocení technického stavu vodovodní sítě města Plzně

English Title

TECHNICAL CONDITION ASSESSMENT OF THE WATER DISTRIBUTION NETWORK IN THE CITY OF PLZEŇ

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Technický stav posuzovaného systému příslušné vodovodní sítě je dán jeho historickým vývojem a schopností provozovatele identifikovat jeho skutečný stav. K hodnocení technického stavu vodovodních sítí lze použít srovnávací analýzu jednotlivých části, prvků (samostatný vodovod, tlakové pásmo, měřicí okrsek atd.) sítě s využitím vybraných kritérií.

English abstract

The paper describes the methodology and the results of the technical condition assessment of the water distribution network in the city of Plzeň. The methodology was designed in the frame of Plzeň Water Supply Master Pian. The assessment was done for some pressure zones on the base of criteria, which were defined. The proposed limits for each ušed criterion are presented also here.

Key words in English

water distribution system, technical condition, water supply master plan

Authors

SVOBODA, M.; KUČERA, T.

Released

2. 2. 2005

Location

Brno

ISBN

80-214-2830-9

Book

Juniorstav 2005

Pages from

180

Pages to

185

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT13069,
  author="Miroslav {Svoboda} and Tomáš {Kučera}",
  title="Hodnocení technického stavu vodovodní sítě města Plzně",
  booktitle="Juniorstav 2005",
  year="2005",
  pages="6",
  address="Brno",
  isbn="80-214-2830-9"
}