Product detail

Měřící trať pro ventilové charakteristiky

TUHOVČÁK, J. HEJČÍK, J. JÍCHA, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Měřící trať souží k zjištění tlakové ztráty a průtoku přes ventily/ventilovou desku ze semihermetického kompresoru.

Keywords

valve, pressure loss, mass flow, compressor

Create date

1. 9. 2014

Location

FSI - C3/005

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek