Product detail

Systém pro linearizaci výkonových zesilovačů pomocí polynomiálního číslicového předzkreslovače

MARŠÁLEK, R. POSPÍŠIL, M. KUBÍČEK, M. GÖTTHANS, T.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Funkční vzorek systému pro linearizaci výkonových zesilovačů pomocí číslicového předzkreslení je tvořen kombinací hardwarových (softwarově definované rádio USRP s implementovaným HDL popisem polynomiálního předzkreslovače, coupler, předzesilovač) a softwarových (modifikovaný firmware pro komunikaci s PC, obslužná aplikace pro PC) subsystémů, umožňující linearizovat nelineární výkonové zesilovače pro rádiové komunikační vysílače. Systém umožňuje vyslat libovolný předem vygenerovaný signál a to jak přímo, tak po aplikaci polynomiálního předzkreslovače. Signál z výstupu zesilovače je pak demodulován a přenesen do řídicího PC. Zde je možné na základě adaptačního algoritmu provést výpočet koeficientů předzkreslení, které jsou pak upraveným firmware přeneseny do SDR.

Keywords

číslicové předzkreslení; linearizace; výkonové zesilovače

Create date

10. 10. 2016

Location

UREL FEKT

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek