Publication detail

Energetické úspory na čistírně odpadních vod v důsledku řízení biologického čištění

JEDLIČKOVÁ, V. HLAVÍNEK, P. HLUŠTÍK, P.

Original Title

Energetické úspory na čistírně odpadních vod v důsledku řízení biologického čištění

English Title

Energy saving in the wastewater treatment plant following a procedure for biological treatment

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Tento článek je zaměřen na několik technologických úseků na čistírně odpadních vod s cílem zjistit jednotlivé možnosti úspory elektrické energie. V článku je zdůrazněn význam biologického stupně v poměru k celkové spotřebě čistírny. Převážná část je věnována právě tomuto stupni, především pak procesu provzdušnění, který představuje největší potenciál pro optimalizaci a snížení nákladů na její provoz. Značnou část nákladů zle snížit jednoduchou změnou v řízení provzdušnění aktivační nádrže.

English abstract

This article focuses on several technical sections on the treatment plant in order to identify various options for energy efficiency. The article emphasized the importance of the biological stage in relation to the total consumption of the plant. The bulk of it is devoted to this stage, especially aeration process, which represents the greatest potential for optimization and cost reduction for its operation. A considerable part of the costs of badly cut by a simple change in management aeration activated sludge tank.

Keywords

Čistírna odpadních vod, odpadní voda, energetická úspora

Key words in English

Wastewater treatment plant, waste water, energy savings

Authors

JEDLIČKOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.

Released

19. 10. 2016

Publisher

Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky

Location

Bratislava

ISBN

978-80-89882-00-7

Book

Odpadové vody 2016

Edition

1

Edition number

1

Pages from

43

Pages to

47

Pages count

5

BibTex

@inproceedings{BUT129178,
  author="Věra {Krejsová} and Petr {Hlavínek} and Petr {Hluštík}",
  title="Energetické úspory na čistírně odpadních vod v důsledku řízení biologického čištění",
  booktitle="Odpadové vody 2016",
  year="2016",
  series="1",
  number="1",
  pages="43--47",
  publisher="Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky",
  address="Bratislava",
  isbn="978-80-89882-00-7"
}