Publication detail

Progresivní technologie zpracování čistírenských kalů

HLAVÍNEK, P. HLUŠTÍK, P. RAČEK, J.

Original Title

Progresivní technologie zpracování čistírenských kalů

English Title

Progressive technology of processing sewage sludge

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Čistírenský kal, obdobně jako většina organických odpadů obsahuje značný podíl odbouratelných látek a reprezentuje tudíž cenný zdroj, který může být přeměněn v hodnotný produkt. Příspěvek se zabývá technologií mikrovlnné pyrolýzy, která v porovnání s konvenční pyrolýzou významně šetří čas a energii a dosahuje srovnatelných výsledků s konvekční pyrolýzou.

English abstract

Sewage sludge, as most of the organic waste contains a large share of odbouratelných substances and therefore represents a valuable resource that can be converted into a valuable product. The paper deals with the technology of microwave pyrolysis, which in comparison with conventional pyrolysis significantly saves time and energy, and achieves comparable results with convection pyrolysis.

Keywords

technologie, čístírenský kal, organický odpad

Key words in English

technology, sludge, organic waste

Authors

HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.

Released

19. 10. 2016

Publisher

NOI Bratislava pro Asociáciu čistiarenskch expertov Slovenskej republiky

Location

Bratislava

ISBN

978-80-89882-00-7

Book

Odpadové vody 2016

Edition

1

Edition number

1

Pages from

281

Pages to

286

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT129177,
  author="Petr {Hlavínek} and Petr {Hluštík} and Jakub {Raček}",
  title="Progresivní technologie zpracování čistírenských kalů",
  booktitle="Odpadové vody 2016",
  year="2016",
  series="1",
  number="1",
  pages="281--286",
  publisher="NOI Bratislava pro Asociáciu čistiarenskch expertov Slovenskej republiky",
  address="Bratislava",
  isbn="978-80-89882-00-7"
}