Publication detail

Veřejné zakázky vodního hospodářství municipalit pohledem stavebních inženýrů

DUFEK, Z. RACLAVSKÝ, J.

Original Title

Veřejné zakázky vodního hospodářství municipalit pohledem stavebních inženýrů

English Title

Public contracts of municipal water management of municipalities from view of Civil Engineers

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Článek popisuje zkušenosti pracovníků výzkumného centra AdMaS s přípravou, realizací a provozem veřejných stavebních investic z pohledu technických znalců. Rovněž jsou uvedeny očekávání ve vztahu k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek a doporučení ke změně přístupu zadavatelů.

English abstract

The article describes research of workers of center AdMaS with preparation, implementation and operation of public construction investments from the view of technical experts. Also expectations are listed in relation to the new law on public procurement and the recommendation to change the approach of the authorities.

Keywords

veřejné zakázky, municipalita, stavební inženýr

Key words in English

public procurement, municipality, civil engineer

Authors

DUFEK, Z.; RACLAVSKÝ, J.

Released

6. 10. 2016

Publisher

ARDEC s.r.o.

Location

Brno

ISBN

978-80-86020-83-9

Book

Městské vody 2016

Edition

1

Edition number

1

Pages from

183

Pages to

188

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT129140,
  author="Zdeněk {Dufek} and Jaroslav {Raclavský}",
  title="Veřejné zakázky vodního hospodářství municipalit pohledem stavebních inženýrů",
  booktitle="Městské vody 2016",
  year="2016",
  series="1",
  number="1",
  pages="183--188",
  publisher="ARDEC s.r.o.",
  address="Brno",
  isbn="978-80-86020-83-9"
}