Publication detail

Studie odkanalizování obcí ve vlastnictví VAK Kroměříž

RACLAVSKÝ, J. HLUŠTÍK, P. RAČEK, J. VEDRA, P.

Original Title

Studie odkanalizování obcí ve vlastnictví VAK Kroměříž

English Title

Study of the sewerage of municipalities owned by VAK Kroměříž

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

V rozmezí srpna až prosince roku 2015 bylo na výzkumném Centru AdMaS, Fakulty stavební, Vysokého učení technického v Brně ve spolupráci s objednatelem Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. řešeno odborné posouzení variant odkanalizování samostatných 14 obcí v regionu Kroměřížsko, posouzení technicky a ekonomicky nejvýhodnějšího návrhu odkanalizování daných lokalit.

English abstract

Between August to December in the year 2015, a Research Center, Faculty of civil engineering, AdMaS Technical University in Brno in cooperation with the customer Vodovody a kanalizace Kromeriz a.s. dealt with professional assessment of variants of the wastewater collection system separate 14 municipalities in the region as such, an assessment of the technically and economically most advantageous design of sewerage network of sites.

Keywords

odkanalizování, obce, studie

Key words in English

sewerage services, municipalities, studies

Authors

RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; VEDRA, P.

Released

6. 10. 2016

Publisher

ARDEC s.r.o.

Location

Brno

ISBN

978-80-86020-83-9

Book

Městské vody 2016

Edition

1

Edition number

1

Pages from

103

Pages to

106

Pages count

4

BibTex

@inproceedings{BUT129118,
  author="Jaroslav {Raclavský} and Petr {Hluštík} and Jakub {Raček} and Petr {Vedra}",
  title="Studie odkanalizování obcí ve vlastnictví VAK Kroměříž",
  booktitle="Městské vody 2016",
  year="2016",
  series="1",
  number="1",
  pages="103--106",
  publisher="ARDEC s.r.o.",
  address="Brno",
  isbn="978-80-86020-83-9"
}