Publication detail

Odolnost vápenných a vápenopucolánových omítek proti krystalizaci solí

ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., KŘÍSTEK, R.

Original Title

Odolnost vápenných a vápenopucolánových omítek proti krystalizaci solí

Czech Title

Odolnost vápenných a vápenopucolánových omítek proti krystalizaci solí

Language

cs

Original Abstract

Krystalizační tlaky solí způsobuují poškození vápenných a vápenopucolánových omítek. V článku jsou popsány výsledky studia působení roztoků chloridu sodného, síranu sodného a dusičnanu sodného na vápenné malty střídavým namáčením do roztoku a následným sušením. Výsledky ukazují na výrazně vyšší odolnost vápenopucolánových omítek proti krystalizaci solí.

Czech abstract

Krystalizační tlaky solí způsobuují poškození vápenných a vápenopucolánových omítek. V článku jsou popsány výsledky studia působení roztoků chloridu sodného, síranu sodného a dusičnanu sodného na vápenné malty střídavým namáčením do roztoku a následným sušením. Výsledky ukazují na výrazně vyšší odolnost vápenopucolánových omítek proti krystalizaci solí.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT12879,
 author="Pavla {Rovnaníková} and Patrik {Bayer} and Richard {Křístek}",
 title="Odolnost vápenných a vápenopucolánových omítek proti krystalizaci solí",
 annote="Krystalizační tlaky solí způsobuují poškození vápenných a vápenopucolánových omítek. V článku jsou popsány výsledky studia působení roztoků chloridu sodného, síranu sodného a dusičnanu sodného na vápenné malty střídavým namáčením do roztoku a následným sušením. Výsledky ukazují na výrazně vyšší odolnost vápenopucolánových omítek proti krystalizaci solí.


",
 address="WTA CZ",
 booktitle="Sanace a rekonstrukce staveb 2004",
 chapter="12879",
 institution="WTA CZ",
 year="2004",
 month="january",
 pages="52",
 publisher="WTA CZ",
 type="conference paper"
}