Publication detail

Studium vlivu uložení na mikrostrukturu a vlastnosti alkalicky aktivovaných alumosilikátů

ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., ROVNANÍK, P.

Original Title

Studium vlivu uložení na mikrostrukturu a vlastnosti alkalicky aktivovaných alumosilikátů

Czech Title

Studium vlivu uložení na mikrostrukturu a vlastnosti alkalicky aktivovaných alumosilikátů

Language

cs

Original Abstract

Článek popisuje změny v mikrostruktuře v závislosti na způsobu ošetření zkušebních těles. Pasta z alkalicky aktivované strusky byla uložena do forem na dobu 2, 8, a 24 h a po zatvrdnutí byla tělesa uložena do vodní lázně na dobu 7 nebo 27 dnů. Zkušební tělesa byla po ulynutí uvededné doby podbrobena stanovení smrštění, porozity a pevností v tlaku.

Czech abstract

Článek popisuje změny v mikrostruktuře v závislosti na způsobu ošetření zkušebních těles. Pasta z alkalicky aktivované strusky byla uložena do forem na dobu 2, 8, a 24 h a po zatvrdnutí byla tělesa uložena do vodní lázně na dobu 7 nebo 27 dnů. Zkušební tělesa byla po ulynutí uvededné doby podbrobena stanovení smrštění, porozity a pevností v tlaku.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT12863,
 author="Pavla {Rovnaníková} and Patrik {Bayer} and Pavel {Rovnaník}",
 title="Studium vlivu uložení na mikrostrukturu a vlastnosti alkalicky aktivovaných alumosilikátů",
 annote="Článek popisuje změny v mikrostruktuře v závislosti na způsobu ošetření zkušebních těles. Pasta z alkalicky aktivované strusky byla uložena do forem na dobu 2, 8, a 24 h a po zatvrdnutí byla tělesa uložena do vodní lázně na dobu 7 nebo 27 dnů. Zkušební tělesa byla po ulynutí uvededné doby podbrobena stanovení smrštění, porozity a pevností v tlaku.",
 address="Kongresové centrum Brno, a.s.",
 booktitle="Silchem 2004",
 chapter="12863",
 institution="Kongresové centrum Brno, a.s.",
 year="2004",
 month="january",
 pages="144",
 publisher="Kongresové centrum Brno, a.s.",
 type="conference paper"
}