Publication detail

Současné trendy v navrhování sanačních prací na vodovodních sítích

RACLAVSKÝ, J., KUČERA, T., MALANÍK, S.

Original Title

Současné trendy v navrhování sanačních prací na vodovodních sítích

English Title

Current data trends in design of rehabilitation works on water nets

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Příspěvek se zaměřuje na navrhování a realizaci sanačních prací na vodovodních sítích z hlediska komplexního přístupu k jejich řešení.

English abstract

Paper is focusing on design and realization of rehabilitation works on water supply nets from standpoint of complex access to their solving.

Key words in English

rehabilitation network, sewer network, water supply,

Authors

RACLAVSKÝ, J., KUČERA, T., MALANÍK, S.

RIV year

2004

Released

1. 12. 2004

Publisher

Ústav vodních staveb, FAST, VUT v Brně

Location

Brno, Česká republika

ISBN

80-7204-360-9

Book

4. vodohospodářská konference 2004

Edition number

1. vydání

Pages from

391

Pages to

397

Pages count

7

BibTex

@inproceedings{BUT12604,
  author="Jaroslav {Raclavský} and Tomáš {Kučera} and Stanislav {Malaník}",
  title="Současné trendy v navrhování sanačních prací na vodovodních sítích",
  booktitle="4. vodohospodářská konference 2004",
  year="2004",
  number="1. vydání",
  pages="7",
  publisher="Ústav vodních staveb, FAST, VUT v Brně",
  address="Brno, Česká republika",
  isbn="80-7204-360-9"
}