Publication detail

Využití multikriteriální optimalizace při sestavování krátkodobých plánů rekonstrukcí vodovodních sítí

KUČERA, T., TUHOVČÁK, L.

Original Title

Využití multikriteriální optimalizace při sestavování krátkodobých plánů rekonstrukcí vodovodních sítí

English Title

The using of multicriteria decision support for the creating of the annual rehabilitation plans of water distribution networks

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Příspěvek se zabývá využitím metod multikriteriální optimalizace při ročním plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. Nejprve je popsána obecná metodika sestavování ročních plánů rekonstrukcí vodovodních sítí, následuje popis jednotlivých kroků ročního plánování. Jsou definovány základní prvky sítě, vyjmenována kriteria použitá v procesu a také jsou zmíněny principy některých multikriteriálních optimalizačních metod.

English abstract

The paper deals with the multi-criteria optimisation for annual rehabilitation planning (ARP) of water networks. The methodology of the rehab plans creating is described there. The elements of water network, which are used for planning, are defined at first. Then, the criteria for ARP are called and the multicriteria optimisation methods are refered.

Key words in English

multicriteria, distribution networks, rehabilitation planning

Authors

KUČERA, T., TUHOVČÁK, L.

RIV year

2004

Released

1. 12. 2004

Publisher

Ústav vodních staveb, FAST, VUT v Brně

Location

Brno

ISBN

80-7204-360-9

Book

4. vodohospodářská konference 2004

Edition number

1. vydání

Pages from

266

Pages to

273

Pages count

8

BibTex

@inproceedings{BUT12590,
  author="Tomáš {Kučera} and Ladislav {Tuhovčák}",
  title="Využití multikriteriální optimalizace při sestavování krátkodobých plánů rekonstrukcí vodovodních sítí",
  booktitle="4. vodohospodářská konference 2004",
  year="2004",
  number="1. vydání",
  pages="8",
  publisher="Ústav vodních staveb, FAST, VUT v Brně",
  address="Brno",
  isbn="80-7204-360-9"
}