Publication detail

Sledování účinnosti filtračního materiálu DMI-65 na odstraňování kovů z vody

BIELA, R. KUČERA, T. KONEČNÝ, J.

Original Title

Sledování účinnosti filtračního materiálu DMI-65 na odstraňování kovů z vody

English Title

Monitoring the effectiveness of the filter material DMI-65 for removing metals from water

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

V rámci laboratorní zkoušky bylo sledováno odstraňování železa, manganu, arsenu a mědi z modelové vody pomocí filtračního materiálu DMI-65, který byl nasypán do kolony. Účinnost odstranění kovů v určitých časových intervalech byla srovnána s účinností dalších tří materiálů ve vedlejších kolonách. Jednalo se o materiály, které se v České republice ve vodárenství běžně používají pod výrobními názvy CFH 0818, Bayoxide E33 a GEH. Bylo zjištěno, že filtrační materiál DMI-65 byl ze všech čtyř materiálů nejúčinnější v odstraňování železa a arsenu.

English abstract

Within the laboratory test were monitored removing iron, manganese, arsenic and copper from the water by using the filter material DMI-65, which was filled into the column. The removal efficiency of metals at specific time intervals were compared with the efficiency of three other materials in the secondary columns. There were materials which in the Czech Republic in water supply are commonly used under the trade names CFH 0818, BAYOXIDE E33 and GEH. It was found that the filter material DMI-65 was from all four materials the most effective in removing iron and arsenic.

Keywords

Materiál, filtrace, účinnost odstranění, železo, mangan, arsen, měď

Key words in English

Material, filtration, removal efficiency, iron, manganese, arsenic, copper

Authors

BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J.

Released

23. 5. 2016

Publisher

W&ET Team

Location

České Budějovice

ISBN

978-80-905238-2-1

Book

Pitná voda 2016

Edition number

1.

Pages from

319

Pages to

324

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT125693,
  author="Renata {Biela} and Tomáš {Kučera} and Jiří {Konečný}",
  title="Sledování účinnosti filtračního materiálu DMI-65 na odstraňování kovů z vody",
  booktitle="Pitná voda 2016",
  year="2016",
  number="1.",
  pages="319--324",
  publisher="W&ET Team",
  address="České Budějovice",
  isbn="978-80-905238-2-1"
}