Publication detail

Metodika hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury

TUHOVČÁK, L. KUČERA, T. SUCHÁČEK, T. TAUŠ, M.

Original Title

Metodika hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury

English Title

Technical condition assesment of water supply systems

Type

review

Language

Czech

Original Abstract

Předložený článek stručně představuje navrženou metodiku předběžného hodnocení technického stavu vodovodních sítí a vodovodních řadů. Dále je zde prezentován softwarový nástroj TEA Water. Tento nástroj umožňuje vzdálený přístup k datům, jejich sdílení a hodnocení různými uživateli.

English abstract

For sustainability of water infrastructure one must pay the basic premise and that is its continual renewal. For planning the recovery there are many methods, procedures and software tools for decision support, but many of them are focused only on the water supply line. It is not appropriate to focus investment in planning recovery only to one part of water infrastructure systems.

Keywords

vodárenská infrastruktura, předběžné posouzení, technický stav

Key words in English

water supply infrastructures, preliminary assesment, technical condition

Authors

TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SUCHÁČEK, T.; TAUŠ, M.

Released

13. 3. 2016

Publisher

Asociácia vodárenských spoločností

Location

Bratislava, Slovenská republika

ISBN

1336-6467

Periodical

Vodárenské pohľady

Number

1

State

Slovak Republic

Pages from

22

Pages to

22

Pages count

1

BibTex

@misc{BUT124540,
  author="Ladislav {Tuhovčák} and Tomáš {Kučera} and Tomáš {Sucháček} and Miloslav {Tauš}",
  title="Metodika hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury",
  year="2016",
  journal="Vodárenské pohľady",
  number="1",
  pages="22--22",
  publisher="Asociácia vodárenských spoločností",
  address="Bratislava, Slovenská republika",
  issn="1336-6467",
  note="review"
}