Patent detail

Způsob měření měrného útlumu neodpružené hmoty polonápravy osobních automobilů pomocí bezdemontážního testru

MAZŮREK, I. KLAPKA, M.

Patent type

Patent

Abstract

Vynález se týká způsobu měření měrného útlumu neodpružené hmoty polonápravy osobních automobilů pomocí výpočtového aparátu bezdemontážního rezonančního testeru zahrnující výpočet hodnoty relativního přítlaku kola ke zkušební plošině při rezonanci závěsu, vyhodnocení fázového posuvu signálu přítlačné síly kola ke zkušební plošině za signálem budicího zdvihu při rezonanci závěsu a na základě fázového posunu v oblasti rezonanční frekvence vyčíslení měrného útlumu brodhad neodpružené hmoty polonápravy. Vynález se týká také bezdemontážního rezonančního testeru pro měření měrného útlumu brodhad neodpružené hmoty polonápravy spojeného s počítačem s řídicím programem s výpočtovým aparátem určeným k vyčíslení měrného útlumu neodpružené hmoty polonápravy brodhad. Hodnota budicí amplitudy ve středu kyvného rámu testeru činí 1,25 mm.

Keywords

Technická diagnostika, závěs kola, relativní přítlak kola

Patent number

305832

Date of application

24. 10. 2014

Date of registration

17. 2. 2016

Date of expiry

17. 2. 2021

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

Possibilities of use

In order to use the result by another entity, it is always necessary to acquire a license

Licence fee

The licensor requires a license fee for the result

www