Publication detail

Teď když máme, co jsme chtěli...

NOVÝ, A.

Original Title

Teď když máme, co jsme chtěli...

English Title

Now when we got what we wanted ...

Type

book chapter

Language

Czech

Original Abstract

Deset let od založení oboru Architektura na Fakultě stavební VUT lze hodnotit podle řady indikátorů. Mezi nejpodstatnější patří zájem uchazečů o studium, proces akreditace studijních programů, metodiky výuky, přijetí praxí a vztah k České komoře architektů. Výsledky naznačují, že model výuky aplikovaný na FAST VUT obstál.

English abstract

Ten years since the founding of the department of Architecture at the Faculty of Civil Engineering can be evaluated by a number of indicators. Among the most important is the interest of applicants, the process of accreditation of curricula, teaching methodology, acceptance by professional practice and relationship to the Czech Chamber of Architects. The results suggest that the teaching model applied to the FCE BUT passed successfuly.

Keywords

architektura, škola, model výuky, indikátory úspěchu

Key words in English

architecture, school, teaching model, indicators of success

Authors

NOVÝ, A.

Released

16. 11. 2015

Publisher

Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Ústav architektury

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5097-4

Book

ARC +10

Edition number

1

Pages from

4

Pages to

5

Pages count

2

BibTex

@inbook{BUT121965,
  author="Alois {Nový}",
  title="Teď když máme, co jsme chtěli...",
  booktitle="ARC +10",
  year="2015",
  publisher="Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Ústav architektury",
  address="Brno",
  edition="1",
  pages="4--5",
  isbn="978-80-214-5097-4"
}