Publication detail

Poloprovozní testování filtračního materiálu DMI-65

BIELA, R. KUČERA, T. MARTIŇÁK, P.

Original Title

Poloprovozní testování filtračního materiálu DMI-65

English Title

Pilot testing of filter material DMI-65

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Cílem testování filtračního meteriálu DMI-65 bylo prokázat jeho schopnosti při odstraňování kovů, a to na konkrétní lokalitě. V rámci testování bylo sestaveno poloprovozní zařízení s instalací na úpravně vody v Ivančicích, kde je využíváno podzemního zdroje vody se zvýšeným obsahem především manganu. Jelikož se ve zdroji vyskytuje i železo a baryum, bylo v průběhu poloprovozní zkoušky sledováno odstranění i těchto prvků z vody.

English abstract

The aim of testing the filter material DMI-65 was demonstrating its ability in metals removing at a specific location. The pilot plant for water treatment was assembled for testing in Ivančice, where underground source of water with increased content of manganese is used. Because the source contains iron and barium, in the course of pilot test was also monitored removal of these elements from water.

Keywords

filtrační material, poloprovozní zařízení, úprava vody, mangan, železo, baryum

Key words in English

filter material, pilot plant, water treatment, manganese, iron, barium

Authors

BIELA, R.; KUČERA, T.; MARTIŇÁK, P.

Released

1. 2. 2016

Publisher

V.O.Č. SLOVAKIA, s.r.o.

Location

Košice, Slovenská republika

ISBN

1335-9614

Periodical

Plynár-vodár-kurenár + klimatizácia

Year of study

14

Number

1

State

Slovak Republic

Pages from

24

Pages to

25

Pages count

2

BibTex

@article{BUT121910,
  author="Renata {Biela} and Tomáš {Kučera} and Petr {Martiňák}",
  title="Poloprovozní testování filtračního materiálu DMI-65",
  journal="Plynár-vodár-kurenár + klimatizácia",
  year="2016",
  volume="14",
  number="1",
  pages="24--25",
  issn="1335-9614"
}