Publication detail

Navrhování stokových sítí - Vybrané statě

RACLAVSKÝ, J. HLUŠTÍK, P. GLOMBOVÁ, P.

Original Title

Navrhování stokových sítí - Vybrané statě

English Title

Designing of sewer networks - Selected Topics

Type

book

Language

Czech

Original Abstract

Publikace se zabývá vybranými novými poznatky v oblasti navrhování a dimenzování stokových sítí. Jsou popsány gravitační podtlakové a tlakové systémy stokových sítí. Dále je řešena viskozita odpadních vod.

English abstract

The publication deals with selected new knowledge in the field of designing and dimensioning of sewer networks. Describes the gravitational vacuum and pressure systems of sewer networks. On the viscosity of wastewater is dealt with.

Keywords

vodní hospodářství, vodní stavby, stokové sítě, kanalizace

Key words in English

water management, water works, sewer networks, sewage

Authors

RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; GLOMBOVÁ, P.

Released

1. 12. 2015

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5299-2

Book

Navrhování stokových sítí - Vybrané statě

Edition number

1.

Pages from

1

Pages to

90

Pages count

90

BibTex

@book{BUT121355,
  author="Jaroslav {Raclavský} and Petr {Hluštík} and Pavla {Glombová}",
  title="Navrhování stokových sítí - Vybrané statě",
  year="2015",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí",
  address="Brno",
  edition="1.",
  pages="1--90",
  isbn="978-80-214-5299-2"
}