Product detail

Inovovaná metodika zjišťování dohlednosti na chodce za viditelnosti snížené tmou

KLEDUS, R. SEMELA, M. BRADÁČ, A. VÉMOLA, A.

Product type

metodika certifikovaná uplatněná

Abstract

Metodika upravuje postupy při přípravě, návrhu a realizaci experimentů zaměřených na zjišťování dohlednosti řidiče na chodce, stejně jako dohlednosti chodce na vozidlo, za viditelnosti snížené tmou. V metodice je využito výsledků výzkumu zaměřeného na zkoumání možností řidiče rozlišit chodce na vozovce v podmínkách skutečného silničního provozu. Tento výzkum byl realizován při řešení projektu č. TD020239: Posilování právní jistoty při technickém posuzování dopravních nehod s chodci za snížené viditelnosti a v rámci řešení tohoto projektu vznikla i tato metodika. Projekt řešil vysokoškolský ústav, Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně pro Technologickou agenturu ČR v letech 2014-2015.

Keywords

experiment, snížená viditelnost, chodec, noc, dohled, rozhled, znalec, vyšetřování, policie, trestní řízení, bezpečnost, právní jistota

Create date

10. 3. 2016

Location

Metodika se nachází na Ústavu soudního inženýrství a orgánech, které metodiku certifikovaly.

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www