Product detail

Inovovaná metodika výuky autoškol jízda za viditelnosti snížené tmou

KLEDUS, R. SEMELA, M. BRADÁČ, A. VÉMOLA, A.

Product type

metodika certifikovaná uplatněná

Abstract

Metodika stanovuje postup pro úpravu výuky v autoškolách v souvislosti s problematikou jízdy za viditelnosti snížené tmou. Jejím cílem je zdokonalit vzdělávání žadatelů o řidičská oprávnění i vzdělávání zkušených řidičů v rámci povinné výuky zaměřené na zdokonalování jejich odborné způsobilosti. V metodice je využito výsledků výzkumu zaměřeného na zkoumání možností řidiče rozpoznat chodce na vozovce v podmínkách skutečného silničního provozu. Tento výzkum byl realizován při řešení projektu č. TD020239: Posilování právní jistoty při technickém posuzování dopravních nehod s chodci za snížené viditelnosti a v rámci řešení tohoto projektu vznikla i tato metodika. Projekt řešil vysokoškolský ústav, Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně pro Technologickou agenturu ČR v letech 2014-2015.

Keywords

zrakové vnímání, zásada omezené důvěry, jízda v noci, řidič, dohlednost, rozhled, řidičský průkaz, výuka řidičů, autoškola, přiměřená rychlost, driving school

Create date

16. 3. 2016

Location

Metodika se nachází na Ústavu soudního inženýrství a orgánech, které metodiku certifikovaly.

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Documents