Publication detail

Vliv zinku na vývoj mikrostruktury cementového tmelu v čase

ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P.

Original Title

Vliv zinku na vývoj mikrostruktury cementového tmelu v čase

Czech Title

Vliv zinku na vývoj mikrostruktury cementového tmelu v čase

Language

cs

Original Abstract

V příspěvku jsou uvedeny a zhodnoceny dlouhodobé experimenty, které se zabývají vztahem pozinkovaná výztuž – cementový tmel v betonu. Výsledky zkoumání ukazují, že na styku vzniká porézní struktura cementového tmelu, která ani po čtyřech letech se nemění, nedochází ke snižování porozity a tvorbě nových fází.

Czech abstract

V příspěvku jsou uvedeny a zhodnoceny dlouhodobé experimenty, které se zabývají vztahem pozinkovaná výztuž – cementový tmel v betonu. Výsledky zkoumání ukazují, že na styku vzniká porézní struktura cementového tmelu, která ani po čtyřech letech se nemění, nedochází ke snižování porozity a tvorbě nových fází.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT12031,
 author="Pavla {Rovnaníková} and Patrik {Bayer}",
 title="Vliv zinku na vývoj mikrostruktury cementového tmelu v čase",
 annote="V příspěvku jsou uvedeny a zhodnoceny dlouhodobé experimenty, které se zabývají vztahem pozinkovaná výztuž – cementový tmel v betonu. Výsledky zkoumání ukazují, že na styku vzniká porézní struktura cementového tmelu, která ani po čtyřech letech se nemění, nedochází ke snižování porozity a tvorbě nových fází.",
 address="AKI",
 booktitle="Koroze a protikorozní ochrana kovů",
 chapter="12031",
 institution="AKI",
 year="2004",
 month="january",
 pages="1",
 publisher="AKI",
 type="conference paper"
}