Product detail

Stand pro testování hydraulického odporu trysek pracujících v MR kapalině

KUBÍK, M. MACHÁČEK, O. MAZŮREK, I.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Výzkumným záměrem bylo vybudovat stand pro experimentální ověření hydraulického odporu trysek pracujících v magnetoreologické kapalině. Konstrukce standu vycházela z poznatků získaných z funkčního vzorku č. 27928. Zásadní pro nový konstrukční návrh se ukázalo měření tlaku před a za testovanou tryskou, měření teploty a oddělení expanzní nádobky při experimentech od tlakových pulzací. Zařízení slouží pro testování hydraulického odporu trysek při různých konfiguracích. Na tomto zařízení se bude testovat vliv geometrie trysek a viskozity MR kapaliny na hydraulický odpor trysek.

Keywords

MR kapalina, Magnetoreologická kapalina, Hydraulciký odpor trysek, MR tlumič

Create date

15. 10. 2015

Location

ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 místnost A2/412

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www