Publication detail

STUDIUM VLIVU ULOŽENÍ NA MIKROSTRUKTURU A VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÝCH ALUMOSILIKÁTŮ

ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., ROVNANÍK, P.

Original Title

STUDIUM VLIVU ULOŽENÍ NA MIKROSTRUKTURU A VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÝCH ALUMOSILIKÁTŮ

Czech Title

STUDIUM VLIVU ULOŽENÍ NA MIKROSTRUKTURU A VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÝCH ALUMOSILIKÁTŮ

Language

cs

Original Abstract

V článku jsou popsány změny v mikrostruktuře v závislosti na způsobu ošetření vzorků při vytváření pevné struktury. Vzorky byly ponechány ve formách v běžných laboratorních podmínkách po dobu 2, 8 a 24 hodin od okamžiku uložení do forem a poté byly odformovány a vloženy do vodní lázně na dobu 7 a 28 dnů. Po uplynutí zkušební doby byla stanovena pevnost, smrštění a porozita. Referenční vzorky byly skladovány na vzduchu v laboratorních podmínkách. Při uložení vzorků ve vodě jsou pevnosti dvojnásobné v porovnání se vzorky uloženými na vzduchu. Objem pórů mají vzorky z vodního uložení o třetinu menší než vzorky uložené pouze na vzduchu a stejně i smrštění vzorků uložených ve vodě je menší. Výsledky ukazují, že materiály na bázi alkalicky aktivovaných aluminosilikátů jsou vhodné do vodného prostředí.

Czech abstract

V článku jsou popsány změny v mikrostruktuře v závislosti na způsobu ošetření vzorků při vytváření pevné struktury. Vzorky byly ponechány ve formách v běžných laboratorních podmínkách po dobu 2, 8 a 24 hodin od okamžiku uložení do forem a poté byly odformovány a vloženy do vodní lázně na dobu 7 a 28 dnů. Po uplynutí zkušební doby byla stanovena pevnost, smrštění a porozita. Referenční vzorky byly skladovány na vzduchu v laboratorních podmínkách. Při uložení vzorků ve vodě jsou pevnosti dvojnásobné v porovnání se vzorky uloženými na vzduchu. Objem pórů mají vzorky z vodního uložení o třetinu menší než vzorky uložené pouze na vzduchu a stejně i smrštění vzorků uložených ve vodě je menší. Výsledky ukazují, že materiály na bázi alkalicky aktivovaných aluminosilikátů jsou vhodné do vodného prostředí.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT11947,
 author="Pavla {Rovnaníková} and Patrik {Bayer} and Pavel {Rovnaník}",
 title="STUDIUM VLIVU ULOŽENÍ NA MIKROSTRUKTURU A VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÝCH ALUMOSILIKÁTŮ",
 annote="V článku jsou popsány změny v mikrostruktuře v závislosti na způsobu ošetření vzorků při vytváření pevné struktury. Vzorky byly ponechány ve formách v běžných laboratorních podmínkách po dobu 2, 8 a 24 hodin od okamžiku uložení do forem a poté byly odformovány a vloženy do vodní lázně na dobu 7 a 28 dnů. Po uplynutí zkušební doby byla stanovena pevnost, smrštění a porozita. Referenční vzorky byly skladovány na vzduchu v laboratorních podmínkách. Při uložení vzorků ve vodě jsou pevnosti dvojnásobné v porovnání se vzorky uloženými na vzduchu. Objem pórů mají vzorky z vodního uložení o třetinu menší než vzorky uložené pouze na vzduchu a stejně i smrštění vzorků uložených ve vodě je menší. Výsledky ukazují, že materiály na bázi alkalicky aktivovaných aluminosilikátů jsou vhodné do vodného prostředí.",
 address="Kongresové centrum Brno",
 booktitle="Silichem 2004",
 chapter="11947",
 institution="Kongresové centrum Brno",
 year="2004",
 month="january",
 pages="144",
 publisher="Kongresové centrum Brno",
 type="conference paper"
}